https://ngockiem.vn/su-kien/tinh-nang-he-thong-phuc-loi-ngoc-kiem-truyen-ky-615.html
https://ngockiem.vn/tin-tuc/huong-dan-choi-game-tren-may-tinh-ngoc-kiem-truyen-ky-671.html
  Cửu Lê
  Mệnh do ta quyết Thiên muốn diệt ta, ta sẽ nghịch thiên
  Hỏa - Thổ
  HP cao, thủ cao, kháng Bạo, phản sát thương. Sinh tồn.
  Đại Đao - Công Thủ Nhất Thể, Càng Đánh Càng Mạnh
  Thanh Vân
  Trời này không che được mắt ta Đất này không che được lòng ta
  Kim - Thủy
  Nhiều hiệu ứng khống chế, quấy nhiễu liên tục, Bạo Kích mạnh mẽ.
  Trường Kiếm - Công Thủ Toàn Diện, Tầm Đánh Xa
  Thiên Âm
  Thiên nan diệt. Địa nan táng Thế sự khó lường
  Thủy - Mộc
  Sát Thương Độc, Trị Liệu, Công Nhóm.
  Pháp Trượng - Dĩ Nhu Khắc Cương
  Khiên Cơ
  Chẳng phải ta bị thế gian phụ. Mà do thế gian này chắng đáng cho ta
  Mộc - Hỏa
  Công theo thòi gian cao, chống hồi máu, xóa né, kết thúc mục tiêu nhanh gọn.
  Cung Thủ - Dứt Điểm Địch Từ Xa
  Hợp Hoan
  Đợi ngày âm dương nghịch chuyển. Ta sẽ dùng máu nhuộn thương khung
  Thổ - Kim
  Linh hoạt, Ẩn thân, Sát thương bộc phá
  Song Đoản - 1 Chiêu Đoạt Mạng
  Game SG140